Regler ved stævner

1. Påklædning:
Påklædning er valgfri.
Alle ryttere SKAL bære godkendt ridehjelm (eller godkendt cykelhjelm), når de er til hest.
Alle springryttere under 18 år SKAL bære godkendt sikkerhedsvest i henhold til DRF’s regler (sikkerhedsvest kan udlånes af de enkelte klubber – kontakt evt. bestyrelsen herom).

2. Pisk:
Dressur:
Pony: max. 100 cm.
Hest: max. 120 cm.
Spring: max. 75 cm.
(længden er incl. snert)

Det er tilladt at ride med enten sporer eller pisk (ikke begge dele) i lukkede klasser. Der SKAL rides m. sporer i åbne klasser – brug af pisk medfører diskvalifikation.

3. Pony ryttere:
Her gælder DRF’s regler, som siger, at du må starte 3’er pony i konkurrencer, indtil du er fyldt 13 år – du må ride året ud. Du må starte 2’er og 1’er pony i konkurrence, indtil du er fyldt 16 år – du må ride året ud. Derefter må du gerne starte 1’er pony i heste-klasse. Hest/pony skal være fyldt 4 år før start af konkurrence.Undtagelse fra DRF’s reglement er: Ponyen må godt starte både hest- og ponyklasser, dog ikke med samme rytter.

4. Debutantklasser:
De ryttere, der starter debutantklasser, må kun ride disse klasser til 3 placeringer; derefter går de videre til næste klasse.

Vær opmærksom på, at det er ekvipagen, disse regler gælder.

Vær opmærksom på begrænsningerne for hvor længe du må starte hver klasse. Det er dit ansvar at udvise høj moral samt sportslig adfærd – overtrædelser medfører bortvisning fra stævnet. Resultatlister udveksles i øvrigt mellem klubberne.

Du er f.eks. udklasset af LD1 dressur, når du:

– har vundet tre 1. pladser i LD1 – eller
– har tre placeringer i LD2 – eller
– har været placeret 1 gang i LC1 eller højere

Udklasning er kun gældende, hvis der mindst er 3 ryttere i klassen, og der rides over 60%. Denne regel gælder med tilbagevirkende kraft til 1/1-2013, så er du udklasset på dette grundlag, er udklasningen ikke gældende.

HUSK:

Vi rider efter de nye DRF-programmer (2009). Ved stævneindbydelsen skal hver enkelt klub gøre opmærksom på, om der rides på bane A eller B.

Overholdelse af tilmeldingsfristen:

Det er op til de enkelte klubber, om de vil modtage efteranmeldelse + opkræve dobbelt startgebyr for disse.

STARTLISTER SKAL VÆRE UDE SENEST 8 DAGE, FØR STÆVNET AFHOLDES.

HUSK:

Har du startet udvidet klub- eller distriktsstævne i hen-holdsvis spring eller dressur på din pony/hest, må du kun ride de ÅBNE klasser. Reglerne for udklassering af åbne klasser er de samme som i lukkede klasser

Spørg din klub/ridelærer, hvis du er i tvivl.

Indbetalte startpenge refunderes kun, hvis den arrangerende klub aflyser klassen.

Venlig hilsen
Venskabsklubberne