Undervisning

Halkort

Der skal købes halkort for at benytte de to private udendørsbaner på 25×50 og 20×60 samt den private ridehal.
Halkort koster kr. 350,- om måneden, som betales den 1. i måneden. Dette gælder til alle baner.

Betalingen betales forud den 1. undervisningstime i måneden til Ulla.
For at lette arbejdet bedes du så vidt muligt have aftalte penge med.
Sygdom eller anden fravær giver ikke erstatningstimer eller afslag i prisen.

Rider du på egen hest eller denne bliver syg er klubben ikke forpligtet til at stille en anden til rådighed.

Framelding til undervisningen i den følgende måned skal gives til Ulla senest 14 dage før den 1. måneden før.

Se en folder med klubregler her.

Tider for undervisning
Se tidspunkter under fanen Ridehal

  • ½ times: mandag – for uøvede
  • 1 times hold: tirsdag – for øvede
  • 1 times spring: onsdag – for øvede
  • Enetimer: torsdag

Kontingent

Der opkræves medlemskontingent to gange om året: i april og i oktober.

Halvårligt kontingent er flg.:
Kontingent junior (0-18 år)kr. 150,00
Kontingent senior (over 18 år)kr. 200,00
Passivekr. 50,00
Holdundervisning
Månedspriser:
½ time om ugen på lejet hestkr. 200,00
1 time om ugen på lejet hestkr. 300,00
½ time om ugen på egen hestkr.200,00
1 time om ugen på egen hestkr. 300,00
1 time om ugen på egen hest springkr. 350,00
Eneundervisning – egen bet. pr. gangkr. 175,00