Ridehal

Ridehallen er lukket i visse tidsrum i løbet af ugen.

De er følgende:

Disse tider bedes venligst overholdt.

*Mandag:
For at undgå uheld, må kun de heste der bliver brugt til undervisningen om mandagen opholde sig på opsadlingspladsen og banen mellem kl. 16.45 og 20.15.

Ved enetimer må hallen også benyttes af andre. Tag hensyn!

Spring unden for klubbens undervisningstimer må kun opsættes, hvis de andre ryttere på banen siger ok for dette.

Halkort på kr. 200,- betales forud hver den 1. i måneden til Ulla.
Halkortet kan benyttes til både ridehal samt den udendørs bane på 20×60.

Mobilpay: 2618 7805.
Hallen lukkes kl. 23.00.

Er du den sidste der rider, sluk venligst lyset når du forlader hallen.

Mandag* 17.00 – 20.00 Dressur for uøvede
Tirsdag 17.00 – 20.00 Dressur/spring øvede
Onsdag 19.00 – 20.00 Spring egen hest
Torsdag 17.30 – 20.00 Lige uger – Dressur
Lørdag 08.00 – 11.00 Mulighed for spring
Søndag 10.00 – 13.00 Lige uger – Kørsel